موضوعات = تولید، فروش، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سایر متغیرهای مربوط به بنگاه­‌های صنعتی
رویکرد خرد و کلان به خروج بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 53-84

محمد علی فیض پور؛ ابوطالب کاظمی؛ سیدنظام الدین مکیان؛ مهدی حاج امینی نجف آبادی


ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 91-118

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ تقی زمزم


اثرات افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 199-227

داود بهبودی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ رباب محمدی خانقاهی


تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 27-48

محمدعلی دهقان دهنوی؛ میثم امیری؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج


آزمون وجود انحصار طبیعی در صنعت توزیع برق ایران: یک تجزیه و تحلیل پانلی با ضرایب تصادفی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 119-148

سید محمد میرهاشمی دهنوی؛ احمد صدرایی جواهری؛ حسین مرزبان؛ سید مرتضی میردهقان


شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-196

سمانه نورانی آزاد؛ فرهاد خدادادکاشی


تحلیل فضایی عوامل موثر بر صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 197-217

اکرم اکبری؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمد زاده؛ ستاره رضایی