دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تاب‌آوری متغیرهای اقتصاد کلان ایران در برابر شوک سیاست پولی و ارزی در مدل DSGE

صفحه 1-28

محمدجلال گلدوست؛ سیدعباس نجفی زاده؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ احمد سرلک


4. حباب‌های قیمتی در بازار سهام تهران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 73-100

احسان اسدی؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی؛ خسرو پیرائی


6. بررسی ویژگی‌های چرخه مالی در اقتصاد ایران

صفحه 135-160

نفیسه کشت گر؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی