موضوعات = انرژی و محیط زیست
تعداد مقالات: 27
2. آنالیز و ارزیابی مدل اقتصادی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 219-250

10.22034/ecoj.2021.39145.2660

علی رضا برزی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ ابوتراب علی رضایی


3. تأثیر نوآوری بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس ( رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 71-98

10.22034/ecoj.2020.11586

مریم داربیدی؛ سهراب دل انگیزان؛ شهرام فتاحی؛ محمد شریف کریمی


4. شهرنشینی و مصرف انرژی در ایران: کاربردی از مدل STIRPAT

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 215-240

10.22034/ecoj.2020.12233

حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری؛ بقیت اله موسوی


6. تلفیق الگوی برنامه ریزی آرمانی چی‌بی‌شف و فوکوس-لاس جهت تعیین برنامه زراعی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 155-176

10.22034/ecoj.2020.11172

محمد حسین کریم؛ علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی


9. تحلیل پیشنهاددهی عرضه در ساختار بازار انرژی برق Pay-as-Bid در ایران مبتنی بر رهیافت هولمبری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-26

شهرام معینی؛ بابک صفاری؛ علیمراد شریفی؛ سعید حیاتی


13. تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-128

زانا مظفری؛ محمدعلی متفکرآزاد


14. برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق با اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی تحت شرایط عدم‌حتمیت: مطالعه موردی استان کرمان

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 215-240

یحیی حاتمی؛ زین‌العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ امیر عبداللهی


15. بررسی نقش شوک‌های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 241-264

سارا عظیمی؛ عبدالساده نیسی؛ تیمور محمدی


16. تخمین اثر بازگشتی ناشی از مصرف انرژی الکتریسیته در ایران: رویکرد حد آستانه‌ای

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 173-196

موسی خوشکلام خسروشاهی؛ روح الله مهدوی


17. تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ مهدی الهی؛ محمد علی اسعدی


18. بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 43-74

روح اله نظری؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ احمد سیفی


21. بررسی رفتار قیمتی فرآورده‌های نفتی با تغییر قیمت نفت‌ خام در چارچوب سیاست‌گذاری ایران در بخش نفت

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-24

شهرزاد محمدخانلی؛ تیمور محمدی؛ علی فریدزاد؛ عبدالرسول قاسمی


22. تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده‌‏ها (ZSG-DEA)

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 213-236

هدیه علیشیری؛ عاطفه تکلیف؛ حمید آماده؛ حمیدرضا ارباب؛ عسگر خادم وطنی؛ سیدحسین سجادی فر