موضوعات = رشد و توسعه اقتصادی
اثرات فضایی تروریسم بر حکمرانی

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 113-140

10.22034/ecoj.2021.32568.2474

رویا سیفی پور؛ مهرداد حیرانی؛ ازاده محرابیان


تأثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 165-184

10.22034/ecoj.2021.43940.2808

سمیرا حبیبی؛ نرگس حاجی ملا درویش؛ حسین راغفر


بررسی عوامل موثر بر رشد سرمایه ‏گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 57-84

10.22034/ecoj.2021.12286

مهدی بهنامیان؛ عبدالناصر شجاعی؛ غلامعلی حاجی


بررسی اثر نوسانات بازار مسکن بر اقتصاد کلان: رویکرد DSGE

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 239-268

الهه محمودی؛ زهرا نصراللهی؛ کاظم یاوری


بررسی اثرات کیفیت نهادی- ساختاری بر روی صادرات غیرنفتی ایران: مدل‌های متغیر زمانی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 81-106

زاهد مرادی؛ عباس معمارنژاد؛ سید شمس الدین حسینی؛ کامبیز هژبرکیانی


برآورد مدل مخارج آموزشی خانوار با استفاده از داده‌های سانسورشده

دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 221-246

مهدی کرامت فر؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ عزت الله عباسیان


تحلیل اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی: کاربردی از شاخص ترکیبی مالی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 183-212

لیدا گوهری؛ زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی


اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 175-198

محب اله مطهری؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


اثرات افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 199-227

داود بهبودی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ رباب محمدی خانقاهی


بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نفوذ اینترنت در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 91-116

بهزاد سلمانی؛ حمید ذوالقدر؛ مصطفی شکری


بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-142

حسین پناهی؛ سارا معصوم زاده؛ سمیه رزاقی