تعداد مقالات: 247
101. بررسی اثرات آستانه‌ای نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 91-116

10.22034/ecoj.2020.10015

یلدا مصطفی پور؛ امیر منصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید راسخی


102. تحلیل اقتصادی-سیاسی موانع تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 97-124

محمدعلی متفکرآزاد؛ سیاب ممی پور


103. بررسی کارایی تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی محصولات غیرنفتی در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-98

علیرضا کازرونی؛ عادل قربانی؛ رضا ثقفی کلوانق


104. بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 89-106

علی حسین صمدی؛ سجاد بهپور


105. تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 93-118

بهزاد امیری؛ ابوالفضل شاه آبادی


106. تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 93-118

حسین اصغرپور؛ علی رضازاده


108. تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-128

زانا مظفری؛ محمدعلی متفکرآزاد


110. بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 101-120

سید کمال صادقی؛ محسن پور عبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی؛ پروین علی مرادی افشار


111. تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 101-128

محمد عبدی سیّدکلایی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ سیّد مجتبی مجاوریان


112. طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران با رویکرد نظریه پرتفوی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-134

سعید فلاح پور؛ سعید شیرکوند؛ اکبر قنبری


113. بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-126

حمید سپهردوست؛ فهیمه رجبی؛ مهسا باروتی


119. برآورد ارزش آماری جان در بهبود ایمنی جاده‌ای: مطالعه موردی شهر تبریز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-142

آمینه نادری؛ شهرام فتاحی؛ سمیه اعظمی؛ مینا گلستانی


120. اثرات پویای منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال در ایران (رهیافت TVP-FAVAR)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 109-136

سجاد برخورداری؛ محسن فروغی فر


121. تجزیه و تحلیل مخارج غذایی خانوارهای ایرانی با الگوی سن–دوره-هم‌گروه و رگرسیون تلفیقی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 113-132

اسماعیل پیش بهار؛ محسن صالحی کمرودی؛ محمد قهرمانزاده


122. تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 115-138

سید احسان عسکری؛ محمدحسین پورکاظمی؛ جهانگیر بیابانی؛ رحیم دلالی اصفهانی


123. ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-142

شهناز حاجی قاسمی؛ مهدی نجاتی؛ نورالله صالحی اسفیجی


124. اثر شکاف نرخ ‎ارز و نامتقارنیِ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 117-148

10.22034/ecoj.2020.9423

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ یاسر مهری کارنامی


125. آزمون وجود انحصار طبیعی در صنعت توزیع برق ایران: یک تجزیه و تحلیل پانلی با ضرایب تصادفی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-148

سید محمد میرهاشمی دهنوی؛ احمد صدرایی جواهری؛ حسین مرزبان؛ سید مرتضی میردهقان