تعداد مقالات: 247
201. برآورد مدل مخارج آموزشی خانوار با استفاده از داده‌های سانسورشده

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 221-246

مهدی کرامت فر؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ عزت الله عباسیان


206. بررسی اثر نوسانات بازار مسکن بر اقتصاد کلان: رویکرد DSGE

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-268

الهه محمودی؛ زهرا نصراللهی؛ کاظم یاوری


208. سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 247-270

امیرعلی فرهنگ؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ جهانگیر بیابانی


210. تحلیل اثرات فساد بر اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی: رهیافت هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 265-288

10.22034/ecoj.2020.10721

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


211. برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق با اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی تحت شرایط عدم‌حتمیت: مطالعه موردی استان کرمان

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 215-240

یحیی حاتمی؛ زین‌العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ امیر عبداللهی


212. بررسی نقش شوک‌های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 241-264

سارا عظیمی؛ عبدالساده نیسی؛ تیمور محمدی


213. بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران با تأکید بر شناوری و کشش مالیاتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-26

10.22034/ecoj.2020.11040

زهرا محمدی احمدآبادی؛ باقر درویشی


214. بررسی بهینگی رفتار سیاست‌گذار در تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-26

10.22034/ecoj.2021.12261

محمدرضا حسین احمدی؛ علیرضا عرفانی


218. بررسی عوامل موثر بر رشد سرمایه ‏گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 57-84

10.22034/ecoj.2021.12286

مهدی بهنامیان؛ عبدالناصر شجاعی؛ غلامعلی حاجی


219. تخصیص درآمد و هزینه در بودجه‌ریزی عملیاتی دانشگاه‌ها

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 77-102

10.22034/ecoj.2020.11154

مسعود طالبیان؛ ابوالفضل شفائی


221. رابطه غیرخطی نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر توسعه بازارهای مالی در قالب مدل نوین GAS

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 103-128

10.22034/ecoj.2020.11010

فاطمه باقرزاده آذر؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ غلامرضا منصورفر


223. تاثیر شوک‌های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه‌ کالاهای صنعتی منتخب در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 129-154

10.22034/ecoj.2020.11155

آرش کتابفروش بدری؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم


224. توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان‌های ایران )

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 139-166

10.22034/ecoj.2021.42664.2764

محمدحسن وکیلی زارچ؛ عباس علوی راد؛ جلیل توتونچی؛ محمد علی دهقان تفتی


225. تلفیق الگوی برنامه ریزی آرمانی چی‌بی‌شف و فوکوس-لاس جهت تعیین برنامه زراعی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 155-176

10.22034/ecoj.2020.11172

محمد حسین کریم؛ علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی