تعداد مقالات: 247
76. ارزیابی پیشنهاد تغییر مالیات بر درآمد شخصی با توجه به ویژگی های خمس: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-90

10.22034/ecoj.2019.8439

قاسم نجفی کاج آباد؛ محمد تقی گیلگ حکیم آبادی؛ منصور زراء نژاد؛ علیرضا پورفرج


79. مکان­‌یابی نمایندگی­‌های فروش در مدل با خیابان­‌های برابر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 69-92

صلاح سلیمیان؛ کیومرث شهبازی


80. بررسی شاخص‌های مختلف تمرکز در صنعت سیمان کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 71-88

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ فیروز فلاحی؛ صمد حکمتی فرید


81. ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-92

محب اله مطهری؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


82. تأثیر نوآوری بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس ( رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 71-98

10.22034/ecoj.2020.11586

مریم داربیدی؛ سهراب دل انگیزان؛ شهرام فتاحی؛ محمد شریف کریمی


84. حباب‌های قیمتی در بازار سهام تهران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-100

احسان اسدی؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی؛ خسرو پیرائی


85. بررسی تطبیقی سیستم اقتصادی پونزی و غیرپونزی با رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 73-102

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ صداقت شهمراد


86. اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی بر بازار مسکن ایران: رویکرد غیرخطی MS-VAR

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-102

فرزاد ساقی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت الله اکبری مقدم


87. سنجش گردشگری پایدار با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری و مدل برنامه‌ریزی ریاضی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-100

مریم ضیاءآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سیدعبدالمجید جلائی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


88. بررسی آثار عوامل موثر بر شکاف تولید در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 77-100

سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ علیرضا شکیبایی؛ مهدی نجاتی؛ مسلم انصاری نسب


89. سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-96

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


90. بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-102

الهام وفائی؛ پرویز محمدزاده؛ فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور


91. بررسی نقش منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در ایجاد همگرایی تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 81-106

احمد اسدزاده؛ فاطمه عبداله زاده نوبریان


92. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال‌توسعه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 81-102

بهزاد سلمانی؛ پرویز محمدزاده؛ حمید ذوالقدر


94. بررسی اثرات کیفیت نهادی- ساختاری بر روی صادرات غیرنفتی ایران: مدل‌های متغیر زمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-106

زاهد مرادی؛ عباس معمارنژاد؛ سید شمس الدین حسینی؛ کامبیز هژبرکیانی


95. ‏ اثر بهره‌وری بر رفتار نرخ ارز حقیقی با تأکید بر ‏فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-112

سیدباقر فضایل اردکانی؛ حسین اکبری فرد؛ سیدعبدالمجبد جلایی


96. راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور بر اساس روش داده بنیاد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 85-108

علیرضا جمشیدی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


98. بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-114

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سیدعلی آل‌عمران


99. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نفوذ اینترنت در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-116

بهزاد سلمانی؛ حمید ذوالقدر؛ مصطفی شکری


100. ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-118

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ تقی زمزم