تعداد مقالات: 247
127. بررسی رفتار آشوبی رشد اقتصادی در ایران و بازسازی فضای فاز

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 125-145

محمدنبی شهیکی تاش؛ خدیجه دینارزهی


128. محاسبه کارایی زیست‌محیطی در صنایع انرژی‌بر ایران با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت‌دار

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-120

محمد نبی شهیکی تاش؛ مصطفی خواجه حسنی؛ سعید جعفری


130. بررسی همگرایی بازدهی بازار دارایی‌ها در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 115-132

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ سارا معصوم‌زاده


131. بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 119-144

مجتبی بهمنی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی


134. تاثیر انرژی­های تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 127-154

علی حسین استادزاد؛ پریسا بهلولی


135. بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-142

حسین پناهی؛ سارا معصوم زاده؛ سمیه رزاقی


139. بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 131-150

تیمور رحمانی؛ سجاد بهپور؛ رقیه شجاع الدین


143. بررسی ویژگی‌های چرخه مالی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-160

نفیسه کشت گر؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


145. آزمون خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 137-162

محمدرضا منجذب؛ میثم رافعی؛ مریم احمدی


147. مدل‌سازی عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب و الگوریتم فاخته

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-168

حسین اکبری فرد؛ امین قاسمی نژاد؛ مریم رضائی جعفری


149. ارزیابی اثرات سرریز ریسک مثبت و منفی نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکه بر بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 143-172

محمدمهدی برقی اسگوئی؛ رضا ثقفی کلوانق


150. بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-172

احمد اسدزاده؛ یاسمن فومن