موضوعات = اقتصاد کلان
تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 33-64

10.22034/ecoj.2024.57063.3211

سیده سمانه صمدنشان؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ صمد حکمتی فرید


بررسی اثرات تحریم‌های مالی بر ترکیب نهاده‌های تولیدی در ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 35-66

10.22034/ecoj.2023.53358.3101

شهرام وصفی اسفستانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ مینو امینی میلانی


طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با هدف بررسی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر پویایی‏های متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-32

10.22034/ecoj.2021.45884.2872

علی کشاورزی؛ حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ میثم رافعی؛ مهدی نجاتی


آزمون اثرات تکانه‌های داخلی و خارجی بر تراز تجاری کشور ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 289-322

10.22034/ecoj.2023.55453.3166

عادل کریمی؛ فرزین اربابی؛ منیژه هادی نژاد دارسرا؛ خشایار سیدشکری


بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در رژیم‏های رکود و رونق

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 231-256

10.22034/ecoj.2022.52016.3066

فرود بیات بقائی؛ رویا سیفی پور؛ تیمور محمدی؛ آزاده محرابیان


بررسی تاثیر سالمندی جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در چارچوب مدل نسل‌های هم‌پوشان

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 29-54

10.22034/ecoj.2021.46205.2882

محدثه صابری؛ زهرا افشاری؛ احمد سرلک؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اسماعیل صفرزاده


شکاف جنسیتی دستمزد و پویایی‌های آن در بازار کار ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 85-112

10.22034/ecoj.2021.46861.2912

حیدر زبیدی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه رویکرد NARDL-PMG

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-128

10.22034/ecoj.2021.43288.2795

بهروز ناظمی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دائی کریم زاده